Cigánypasztorációban világelső

A magyarországi görögkatolikus egyház – Sója Miklós esperes atyának köszönhetően – a cigánypasztoráció megteremtője.

Miközben minden más felekezet elsősorban már meglévő híveivel volt elfoglalva, a görögkatolikus egyház nem volt rest azok felé is tekinteni, akik a legelesettebbek, akik a társadalom peremén élnek minden tekintetben. Egyházunk nevéhez fűződik Európa, talán a világ első cigány temploma, a liturgia cigány nyelven való végzése, bibliai részek cigány nyelvre való fordítása.

„A kicsiny lélek befogadja a hatalmas Istent” – Két éves a hodászi óvoda

November 8-án igazi ünnepnap volt hodászi görögkatolikus cigány egyházközségben. Nem csak azért, mert a Főangyalok ünnepét tartjuk, de az Angyalok kertje óvoda második születésnapját is ünnepeltük.

A püspöki Szent Liturgiára az óvodás gyerekek is átjöttek a templomba. Énekükkel bekapcsolódtak a liturgiába. Különös ünnep volt ez a mai. Hetven éve annak, hogy Sója Miklós Hodászra került parókusként, megépíttette az első kápolnát, lefordította a liturgiát cigány nyelvre.

„Boldog Ceferino üzenete a család évében”

IX. Cigánypasztorációs konferencia, 2011. november 3-5., Eger

November 3-án délben vette kezdetét az idei konferencia, amit dr. Ternyák Csaba egri érsek nyitott meg. Kihangsúlyozta, hogy az egyház a családokra úgy tekint, mint a jövő zálogára. Fontos feladatunk, hogy a cigány családokba is elvigyük az evangéliumot, szükségük van arra, hogy evangelizáljuk őket.

Együtt az Isten tenyerén

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, október 28-án péntek délután a Huszár telepi görögkatolikus általános iskola a közös használatú kápolnába invitálta a tanulóit, a szülőket, hozzátartozókat.

A programsorozat (Együtt az Isten tenyerén) első alkalma a Családi összetartozás az örök élet vonzásában címet kapta.

Roma Galéria tárlata Máriapócson

A Roma Galéria képzőművészeinek munkáiból nyílt kiállítás 2011. szeptember 18-án, vasárnap Máriapócson a Zarándokházban. A kiállítás a regionális cigány-nem cigány találkozó keretében nyílt és két hétig látogatható.

Oldalak