Cigánypasztorációban világelső

A magyarországi görögkatolikus egyház – Sója Miklós esperes atyának köszönhetően – a cigánypasztoráció megteremtője.

Miközben minden más felekezet elsősorban már meglévő híveivel volt elfoglalva, a görögkatolikus egyház nem volt rest azok felé is tekinteni, akik a legelesettebbek, akik a társadalom peremén élnek minden tekintetben. Egyházunk nevéhez fűződik Európa, talán a világ első cigány temploma, a liturgia cigány nyelven való végzése, bibliai részek cigány nyelvre való fordítása.

Telenkó Miklós emlékére

Szomorú hírt olvastam, Telenkó Miklós visszaadta lelkét Teremtőjének. A hodászi kutatómunkám során sok –sok évvel ezelőtt találkoztam vele először. S hamar közös nevezőt találtunk Sója Miklós tisztelete, munkájának elismerése s annak a munkának a folytatása. S mindketten láttuk az értéket cigánytestvéreinkben. Sokat megfordult a hodásziak körében, sőt keresztszülőséget is vállat a hodászi cigánytelepen. Sárospatakon is hamar egymásra találtak a cigányokkal, s az elsők között kezdte meg a cigány gyermekkel való foglalkozást.

Közösen ünnepeltük a karácsonyt, a Tuzséri Művészetek Házában

Közösen ünnepeltük a karácsonyt, a Tuzséri Művészetek Házában. Szenteste a kápolnánkban átvettük ünnepélyesen a Szentliturgia kezdete előtt Kisvárdai cserkészektől a Betlehemi lángot, majd a gyerekek műsora következett.

A Szentliturgia után az általunk készített gyertyákat meggyújtottuk a Betlehemi-lángról és mindenki hazavihette az otthonába a szeretet lángját... A közös ünneplés szent Karácsony ünnepének első és második napján is folytatódott. Mindenki aki betért ezen a napon a közösségi házunkba talált ajándékot a karácsonyfa alatt.

Felnőtt betlehemesek Hodászon

A hodászi Mennybemenetel cigány templom felnőtt csoportja adott elő pásztorjátékot december 24-én este a cigány templomnál, Karácsony első napján pedig a magyar templomban, az ünnepi Szent Liturgiát követően.
Közel három évtizede nem láttak már ilyet Hodászon! Nagy élmény volt mindazok számára, akik látták őket végigvonulni Hodász utcáin, és hallgatták a magyar és cigány nyelvű népénekeket.

Jót tenni jó

A debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium diákjai, dolgozói számára fontos a mélyszegénységben élők támogatása. Ezért is támogatjuk második éve a hajdúdorogi parókus és diakónus a romák között végzett munkáját.

Példaképek jártak a szakkoliban

Szakkollégiumunk igyekszik időnként olyan vendégeket, előadókat meghívni egy-egy közösségi délutánra, akik szakmaiságukkal, személyes életútjukkal, eredményeikkel példaként szolgálhatnak szakkollégistáink előtt. A csapat kb. egynegyedét egészségügyi hallgatók teszik ki, így elsősorban nekik szerettünk volna kedvezni, amikor meghívtuk az Aranypánt-díjas Jónás Tímeát, a Nyírő Gyula Kórház főápolóját és Dr. Orsós Zsuzsannát, a Pécsi Tudományegyetem rákkutató biológusát.

Egyetemi oktatók és diákjaik találkozója a szakkollégiumban

A keresztény roma szakkollégiumok programjának fontos eleme a mentorálás. Ennek keretében minden szakkollégista választ egyetemi tanszékéről magának egy tanárt, akit felkér mentorának. A mentor vállalja, hogy fokozott figyelmet fordít mentoráltja tanulmányi előmenetelére, illetve havonta legalább két alkalommal személyes konzultáció során igyekszik a szakkollégista segítségére lenni. Mentor és mentorált közösen fogalmaznak meg a hallgató számára olyan célokat és feladatokat, amelyek a minél kiválóbb egyetemi teljesítmény elérését szolgálják.

Az Emberi Méltóság Tanácsa tett látogatást a szakkollégiumban

Lelkivezetőnk, Kapin István atya meghívásának köszönhetően december első hétvégéjén láthattuk vendégül az Emberi Méltóság Tanácsának vezetőit és tagjait; Dr. Lomnici Zoltánt, a Tanács elnökét, Dr. Szunai Miklóst, a szervezet főtitkárát, illetve Kathy-Horváth Lajost és Weisz Péter tagokat.

Előadni tudni kell -Tanulmányi hétvége a prezentációról, tudományos kutatásokról

A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium tagsága igencsak heterogén képet mutat a hallgatott szakok szerint. Prezentációt készíteni, előadást tartani és tudományos dolgozatokat írni azonban jószerével minden egyetemistának kell tanulmányai során. Hogy ezeken a területeken fejlődhessenek, a szakkollégisták tréningen vettek részt a hétvégén.

Cigánykenyér a Dexpón

Szakkollégiumunk is bemutatkozott 2016. november 23-án és 24-én egy standnál a Debreceni Egyetem 2016-os nyílt napján, a Dexpón. Az egyetem minden kara és több szervezete megtalálható volt a standoknál. Az idei beiskolázási program minden eddigi rekordot megdöntött; a regisztráció adatai szerint 5410 középiskolás ismerkedett az intézmény kínálatával.

Kézfogás Tihanyban

Péntek délután kissé fáradtan, de egyúttal tele kíváncsisággal izgalommal indultunk el a tihanyi apátság felé. Igazgatónő épp egy cigánypasztorációs konferenciáról érkezve vett fel minket. A motor még ki sem hűlt és már robogtunk is tovább a messzeségbe. A rossz idő ellenére szárnyaltunk az autópályán Isten védelme alatt. Az esti órákban megérkeztünk és egy kellemes pozitív kisugárzású segítőkész fiatalember várt minket a bejáratnál. Udvariasan felkísért minket, megmutatta a szobánkat majd az ebédlőbe kísért, ahol névkártyákkal ellátott asztal fogadott.

Oldalak