Cigánypasztorációban világelső

A magyarországi görögkatolikus egyház – Sója Miklós esperes atyának köszönhetően – a cigánypasztoráció megteremtője.

Miközben minden más felekezet elsősorban már meglévő híveivel volt elfoglalva, a görögkatolikus egyház nem volt rest azok felé is tekinteni, akik a legelesettebbek, akik a társadalom peremén élnek minden tekintetben. Egyházunk nevéhez fűződik Európa, talán a világ első cigány temploma, a liturgia cigány nyelven való végzése, bibliai részek cigány nyelvre való fordítása.

Gazdagodott a szolnoki óvoda udvara

2014. november 4-én szentelte meg Fülöp Püspök Atya a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda új udvari játékeszközeit.

Az ünnepség végén a gyerekek néptáncos műsorral kedveskedtek a meghívott vendégeknek

Cigánypasztorációs konferencia Egerben

Az evangelizáció színtereivel és a közösségépítés lehetőségeivel ismerkedhettek meg a nagy számban érkező érdeklődők, pasztorációs munkatársak a tizenkettedik konferencián. A háromnapos konferenciát Ternyák Csaba egri érsek nyitotta meg 2014. november 6-án. Az előadások között szerepelt a megtérésre alapozott lelkipásztorkodás a cigányok körében, a közösség születése, a szentségi pasztoráció és a közösség építés szerepe a misszióban, az evangelizáció és közösség kapcsolata.

Betekintés a színfalak mögé – a nyíregyházi Huszár-telep meglátogatása

2014. október 17.-én, pénteken a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium hallgatói és munkatársai a TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0005 azonosítószámú projekt keretein belül, a tömbösített tanulmányi hétvégén lehetőséget kaptak arra, hogy ellátogassanak Nyíregyházára, a már sokszor emlegetett Huszár-telepi iskolába.

Tőle van itt minden

forrás: Vasárnapi hírek

http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/tole_van_itt_minden

Szerző: Kertész Anna | Megjelent a 2014. október 26.-i lapszámban

Cigány közösségi ház épül Kisvárdán

Kisvárda Város Önkormányzata és a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség közösen épít közösségi házat a város romák által sűrűn lakott területén. A beruházás a ÉAOP - 5.1.1/A-12-2013-0005 azonosító számú Kapu 2. Az Északi - Kertváros szociális jellegű városrehabilitációja, a társadalmi befogadás, az integráció feltételeinek megteremtése Kisvárdán projekt keretén belül valósul meg. A projekt nemcsak a ház felépítését, hanem annak tartalommal való megtöltését is tartalmazza.

Az elvetett mag gyümölcse – Tanár-diák találkozó a Lippai Balázs Roma Szakkollégiumban

Nagy örömmel fogadtam el a meghívást a böszörményi roma szakkollégium találkozójára.

A találkozó főtémája: regionális kapcsolat erősítése a középfokú intézményekkel. Meghívott vendégként a Dankó Pista Gimnázium tantestülete volt jelen.

KRSZH – országos tanévnyitó konferencia Szegeden

2014. szeptember 26 és 28 között ismét megrendezésre került a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózót (röviden: KRSZH) évkezdő konferenciája „Elsősorban rajtad múlik – esély és felelősség” címmel, az öt tagintézmény hallgatóinak és vezetőinek részvételével, közreműködésével.

A rendezvénynek ez éven Szeged városa adott otthont, a szervezésért és támogatásért az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának, a Polgári Magyarországért Alapítványnak, a Hanns-Seider Alapítványnak és a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium tagjainak jár köszönet.

Beer Miklós püspök körlevele

Az alábbiakban közreadjuk Beer Miklósnak, a Váci Egyházmegye püspökének körlevelét, amelyet szeptember 21-én a váci egyházmegye minden közösségi szentmiséjén felolvastak.

Krisztusban Kedves Testvérek!

A mai evangéliumban Urunk elénk tárja a munkanélküliség kiszolgáltatott, reménytelen helyzetét. Egyre égetőbb problémája ez a jelenkori társadalmunknak is. Ez a világméretű nyomorúság különösképpen érinti Európában és elsősorban hazánkban a cigányságot. Ferenc pápánk sürgető felhívása egybecseng Jézus tanításával. Nem mi döntjük el, hogy ki méltó az irgalomra.

Máriapócsi cigánybúcsú a médiában

2014.09.14. 19.30. M1 Híradó

http://www.hirado.hu/videok/?video=236198

21.54. perctől

2014.09.15. M1 Ma reggel c műsora 7. 28-kor

https://www.youtube.com/watch?v=Je4uaXy9RRQ

2014.09.20. TV2 Napló c. műsora

http://tv2.hu/musoraink/naplo/158592_naplo_-_2014.09.20._-_2._resz.html

11.20-tól

Oldalak